14

nov

2017

Op zaterdag 25 november vindt van 15u tot 18.30u de eerste editie plaats van ‘Conférences Ernest Mandel Lezingen’, een nieuwe activiteitenreeks die de erfenis van de in 1995 overleden marxistische econoom Ernest Mandel levend wil houden. Tijdens de eerste lezing neemt Catherine Samary het woord. Ze is zelf Prof. Em. aan de Universiteit Paris VIII, expert Balkan en Oost-Europa en al enkele decennia miitante van antikapitalistisch links. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Russische revolutie zal ze spreken over ‘transitie, gisteren en vandaag’.

KAPITALISME: WAAR IS DE UITGANG? TRANSITIE: GISTEREN EN VANDAAG!

Met transitie wordt de passage van de ene naar een andere toestand bedoeld. Meer specifiek verwijst de term naar een wisseling van eeuwen, levenswijze, politiek regime, sociaal systeem…

Vandaag wordt de term transitie vooral gebruikt om aan te duiden dat er een progressieve verandering nodig is in onze wijze van consumptie, voeding, transport, leefomgeving… De huidige sociale contestatie, die van de nieuwe sociale bewegingen, refereert niet meer naar de grote recepten van de 20ste eeuw en lijkt eerder de slogan” de maatschappij veranderen zonder de macht te grijpen” te adopteren. Maar toch is het duidelijk dat ze, in haar kritiek op het kapitalistisch bestaan, blijft zoeken naar alternatieven.

Honderd jaar geleden gaf de bolsjewistische revolutie een heel bijzonder perspectief aan de term transitie: het ging om een -langdurig- proces van overgang van kapitalisme naar socialisme. Ver van een uniek model ging het in deze transitie om economische en sociale, heel verschillende, overgangsmethoden, naargelang het de periode en de betrokken landen betrof. De bureaucratische degeneratie en de ineenstorting van deze regimes hebben ertoe geleid dat deze betekenis van transitie in het hedendaags debat verdwenen is. Deze historische ervaring moet opnieuw bestudeerd worden.

Als we uit het kapitalisme willen, hoe moeten we dan vandaag- gezien de historische achtergrond- deze notie van transitie begrijpen? Wat zouden er op economisch, sociaal en politiek vlak de sleutelelementen van zijn? Hoe beïnvloeden de evoluties binnen het laatkapitalisme de voorwaarden voor zo’n transitie? Hoe verandert de ecologische crisis er het kader van? Wat kunnen er de actoren en de mogelijke coalities van zijn?

Deze vragen zullen het uitgangspunt zijn voor de lezing van Catherine Samary. Meer informatie over Catherine Samary of de Mandel Lezingen vind je hier.

Laat een reactie achter