11

jan

2017

Rond deze tijd maakt de Vlaamse Visveiling normaal zijn jaarcijfers bekend. Voorlopig blijft het evenwel stil: de Vlaamse Visveiling, de enige maatschappij die vis veilt in Oostende en Zeebrugge, ligt zwaar onder vuur. Een aantal reders vinden de veiling te duur en te bureaucratisch. Zij leveren méér en méér in Nederland, vb. aan de visveiling te Urk. Volgens een aantal handelaars zorgt dat voor een sterk geslonken aanbod én minder kopers. De stad Oostende sleept de NV Vlaamse Visveiling dan weer voor de rechtbank omdat er te weinig in Oostende aangeleverd wordt.

(meer…)

26

dec

2016

Tegenover de neoliberale catastrofe: Welke economische alternatieven?

Lezing en discussie met Reginald Savage (econoom)

In heel Europa tappen regeringen uit hetzelfde vaatje: meer en meer besparingen, minder publieke dienstverlening. Maar de economische crisis houdt aan en noch de mens, noch het milieu gaan erop vooruit… Is er een andere manier om de economische crisis te begrijpen?  Kunnen we een uitweg vinden uit een uitgeput politiek, economisch systeem dat maar ten goede komt aan de 1% van de bevolking? Wat zouden de economische krachtlijnen kunnen zijn voor een alternatieve politiek?

(meer…)

21

dec

2016

Het spektakel staat bij Guy Debord (1931-1994) voor de metafoor: hoe de krachten van staat, kapitaal en media de controle van het individu over zijn bestaan in beslag nemen. Het individu kijkt niet naar een spektakel, het is er zelf onderdeel van geworden. In het spektakel vindt een reflex plaats van hoe het moderne leven individuen terugleidt naar een staat van passiviteit waar zij geheel het zicht verliezen op het potentieel van het menselijk experiment en daardoor de toeschouwers worden van hun eigen leven. De term zal onuitwisbaar worden met zijn boek getiteld De spektakelmaatschappij (1967, oorspronkelijke Franse tekst; 1976, de Nederlandse vertaling).
(Door Thom Holterman, oorpsronkelijk verschenen op Libertaire Orde)

(meer…)

25

nov

2016

Een terugblik op de politieke strijd van de Koerdische bevolking in Turkije

hdpDoor Chris Den Hond

Met de sluiting van Koerdische en andere oppositiemedia en de arrestatie van 10 parlementsleden van de Democratische Partij der Volkeren (HDP), verkozen voor het Turkse parlement, overschrijdt president Erdogan een nieuwe rode lijn. In plaats van de Koerden de hand te reiken om tot een politieke oplossing te komen, criminaliseert hij hen. Het hindernissenparcours van de Koerdische politieke beweging in Turkije gaat verder en het élan van deze partij – die naast Koerden ook Armeense en Assyrisch-Chaldeeuwse minderheden, voorvechters voor LGTB-rechten en linkse Turkse groeperingen samenbrengt – zal enkel groeien. Een terugblik.

(meer…)

14

nov

2016

trumpDe verkiezing van Donald Trump tot de nieuwe president van de VS lokt heel wat reacties uit, niet het minst bij de linkerzijde die zich afvraagt hoe het zover kon komen en wat nu te doen. We publiceren hieronder alvast een eerste artikel van de Amerikaanse revolutionaire socialistische organisatie ISO (International Socialist Organization), vertaald door de vrienden van de SAP.

(meer…)

4

nov

2016

democracyVia het parlement of via de gemeente?
Johny Lenaerts

Als het tijdperk van de revoluties voorbij is, wat rest er ons dan nog? Zullen we de maatschappij in zelfbeheer bereiken via de parlementaire weg of via de gemeente? ‘De tijd van overrompeling, van door kleine minderheden aan het hoofd van onbewuste massa’s gemaakte revoluties is voorbij.’ Dat schreef Friedrich Engels in maart 1895, enkele maanden voor zijn overlijden, in de inleiding tot ‘De klassenstrijd in Frankrijk’ van zijn vriend en medestander Karl Marx.

(meer…)

27

okt

2016

Lefebvre_ 1975Door Johny Lenaerts

De Franse marxistische filosoof Henri Lefebvre (1901-1991) ontmaskert het individualisme als een strategie om het individu van zijn band met de gemeenschap te beroven en hem of haar aldus over te leveren aan de willekeur van de staat en de markt. De Koerdische bevrijdingsbeweging wil het gemeenschapsdenken terug op de voorgrond plaatsen. Want: gemeenschap is de tegenkracht.

(meer…)

12

okt

2016

Rik_PinxtenEen gesprek met de auteur
Gemodereerd door Jo De Leeuw, moraalfilosofe

Dit boek van Rik Pinxten is een denkoefening. Hij vraagt zich niet alleen af “hoe het zover is kunnen komen”, hij gebruikt ook zijn eigen levensloop om stil te staan bij de langetermijnverschuivingen in de wereld en bij ons, gedurende de laatste twee generaties. Dit geeft originele inzichten. Hij stelt niet alleen vast dat we individualistischer en angstiger worden, waar het neoliberalisme kan op teren. Er dienen zich ook nieuwe opportuniteiten aan en nieuwe vormen van engagement, nieuwe denkpistes.

(meer…)

4

okt

2016

greenwash web_1VZW Climaxi reikt jaarlijks een GreenWash Award uit een bedrijven, overheden of organisaties die zich een stuk groener voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Ook dit jaar zal er een GreenWash Award worden uitgereikt, aan de vooravond van de Vlaamse klimaattop einde november. Er zijn vijf kandidaten. Ook jij kan een stem uitbrengen via de website van Climaxi. Wij publiceren hier alvast een artikel over één van de genomineerden, de Leuvense projectontwikkelaar Ertzberg. Een verhaal over een CO2-negatieve wijk in aanbouw, gratis airco’s, een beschermd gebouw dat verkommerd afbrandt, een warmtenet dat er nooit kwam en een slonzig afvalstraatje…

(meer…)

11

sep

2016

camusDoor Johny Lenaerts

In het najaar van 1951 verscheen L’homme révolté (De mens in opstand) van de beloftevolle Franse schrijver Albert Camus (1913-1960), die in 1957 de Nobelprijs voor literatuur zou krijgen. Het boek zou aanleiding geven tot hevige debatten en tot de definitieve breuk met Jean-Paul Sartre. – Wat te doen als alle revoluties uitgelopen zijn op een versterking van de Staat?

(meer…)