socialisme 21 is een beweging die actief ijvert voor een socialisme van de 21° eeuw: een democratisch en feministisch ecosocialisme.

socialisme 21 staat voor een socialistisch denken dat kritisch is voor zijn eigen verleden en dat bruikbaar is om de wereld van vandaag te veranderen.

socialisme 21 vindt de verscheidenheid van politieke opinies en opvattingen over socialisme verrijkend en staat open voor dialoog en voor samenwerking.

socialisme 21 wil samen met anderen werk maken van een ecosocialistische stroming in België.