28

sep

2013

De Franse Parti de Gauche werkte 18 stellingen over ecosocialisme uit. Dat manifest wordt tot op vandaag volop bediscussieerd, ook tijdens de recente conferentie rond ecosocialisme in Brussel. We hernemen de stellingen graag op deze website:  “Dit Manifest van de Conferentie voor Ecosocialisme maakt de weg vrij voor een nieuw politiek project. Het sluit aan bij het international ecosocialistisch manifest gepubliceerd in 2002 en de Ecosocialistische Verklaring van Belem van 2009. Dit Manifest was het onderwerp van breed debat op de conferenties voor Ecosocialisme die werden georganiseerd door de Parti de Gauche op 1 december 2012. Sindsdien zijn er 133… Lees verder »

11

sep

2013

Wie louter door een inlandse bril naar de dingen kijkt, raakt soms blind voor een aantal boeiende evoluties. Zo bestaat er in ons land slechts een kleine kern van een ecosocialistische beweging, een groep van rood-zwart-groene overtuigden die slechts af en toe eens de aandacht van de bredere publieke opinie weten te trekken. Zo was er het afgelopen jaar het opmerkelijke en verheugende succes van het boek ‘De mythe van de groene economie’.  Tegelijkertijd was het even opmerkelijk dat nogal wat groene en linkse mensen maar ook organisaties de inhoud van het boek niet goed konden plaatsen. Was het een aanval… Lees verder »

20

aug

2013

Van vrijdag 18 tot zondag 20 oktober in Genk Climaxi voert campagne tegen steenkoolgas. Steenkoolgas is een fossiele brandstof, met nefaste gevolgen voor het klimaat. De ontginning van het gas brengt bovendien water-, lucht- en bodemvervuiling met zich mee en al die hinder en vervuiling staan haaks op de groene troeven van Limburg. En voor de jobs hoef je het ook al niet te doen… Het wordt hoog tijd om volop in te zetten op hernieuwbare energie en duurzame jobs.

14

aug

2013

Sinds jachtgezelschappen in het Paleolithicum voor het eerst diersoorten uitroeiden wordt Homo Sapiens geconfronteerd met de gevolgen van haar ingrijpen in de natuur. Maar pas sinds de jaren zeventig worden die gevolgen gezien als een grote ecologische crisis die het voortbestaan van de soort zelf in gevaar kan brengen. In die dagen werd de moderne milieubeweging geboren, een beweging die met Earth Day, Groene partijen en talloze NGO’s liet zien dat er een nieuw ecologisch besef was ontwaakt en dat de confrontatie met de bedreiging voor onze planeet zou worden aangegaan.

6

aug

2013

Op zaterdag 28 september vindt in de zaal Helder Camara (ACV) in Brussel een eerste ecosocialistische trefdag plaats op initiatief van ondermeer Rood, Het Luikse Vega en het Franse Front de Gauche. Onder de sprekers zowel mensen uit de politieke als de syndicale linkerzijde.  Met Matthias Lievens, Anneleen Kenis en David Dessers zijn er ook sprekers aanwezig die actief zijn binnen Socialisme 21, beweging voor ecosocialisme in Vlaanderen. We danken de organisatoren voor dit zeer zinvolle initiatief en roepen mee op om deel te nemen aan deze dag.

23

jul

2013

door De Vrienden van Ludd (*) Met een profetische blik heeft George Orwell (1903-1950) het enorme belang van de onophoudelijke technische vernieuwingen in het in stand houden van de bestaande orde blootgelegd, alsook de blinde en dolle ontwikkeling van de industriële maatschappij naar een complete ongevoeligheid aangeklaagd. De moderne wereld De opmerkingen over de industrialisering en de gevolgen daarvan blijven niet beperkt tot De weg naar Wigan. In een autobiografische notitie voor een bundel van schrijvers van de twintigste eeuw

22

jul

2013

door De Vrienden van Ludd (*) We willen dit tweedelige artikel ter discussie aan de lezer voorleggen. Het geeft een mooi inzicht in Orwells opvattingen over technologie, maar zijn visie is anders dan bijvoorbeeld die van André Gorz. Volgens deze laatste is technologie goed in de mate maatschappelijke schaarste opgeheven wordt en tijd vrijkomt voor autonome activiteiten (in tegenstelling tot het consumentisme). Die mogelijkheid van autonomie zal volgens André Gorz ook effecten hebben op het kapitalistisch karakter van de bestaande technologische ontwikkeling. Orwell lijkt daar niet in te geloven. (jl)

3

jul

2013

Klimaatorganisaties vragen het Europees Parlement om te kiezen voor een gefaseerde uitdoving van broeikasgassen Op 2 juli stemde het Europees Parlement over het zogenaamde voorstel voor backloading – het uitstel van de veiling van een grote hoeveelheid rechten om CO2 uit te stoten om zo de bodemkoers van die uitstootrechten op te krikken.  Een coalitie van 44 klimaat- en milieuorganisaties, onderwie ook onze bevriende VZW Climaxi, stelt vandaag in een gezamenlijke verklaring het hele Europese emissiehandelsysteem ETS in vraag, gezien het systeem het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese Unie eerder toedekt dan tegengaat. Ze roepen de Europese parlementsleden… Lees verder »

8

mei

2013

Haaks op de bi-lokaliteit staat de-lokaliteit. Het gaat om krachten die zo gedelokaliseerd zijn dat ze onzichtbaar werden, en tegelijk alomtegenwoordig zijn. Ze zijn er en je ziet ze niet. Onzichtbaar zoals het gif in de lucht, in de grond, in het water, geldstromen over de aarde. Permanent zoals het ruisen van het verkeer op de autostrade. Onzichtbaar zoals 95% van de materie in de kosmos… Allemaal ideeën die door je hoofd waaien terwijl je, zoals een paar eeuwen terug, een ontdekkingsreiziger of een kaperkapitein –wat is het verschil? – die door zijn verrekijker zeeën en kusten afspeurt, zo kijk… Lees verder »

4

mei

2013

Alweer een staaltje van de valstrik van de groene economie, schrijft Matthias Lievens. Hij is mede-auteur van De mythe van de groene economie (2012, EPO). Deze vrije tribune verscheen op 25 april in De Morgen. En wij nemen hem graag over. Matthias: “Ondanks de negatieve klimaatimpact wordt steenkoolgas door de Vlaamse regering voorgesteld als ‘groene energie’. Als we de klimaatverandering echter willen tegengaan moeten we fossiele brandstoffen laten waar ze zitten: onder de grond.”