9

apr

2013

“Als we de hoop opgeven, zal zeker komen wat wij vrezen” Weinig moderne auteurs zijn er zo goed in geslaagd krachtig uitdrukking te geven aan de ‘natuurlijke verwantschap’ tussen Romantiek en feminisme als Christa Wolf (1929-2011). Wanneer we haar een romantisch schrijfster noemen, dan doen we dat niet enkel omwille van haar expliciete interesse voor de Duitse romantische traditie van het begin van de 19de eeuw maar vooral, en op de eerste plaats, omwille van haar eigen romantische wereldvisie.