18

sep

2013

Hij komt. Jean-Luc Mélenchon, aanvoerder van de Franse politieke formatie Front de Gauche, komt op 28 september naar een trefdag over ecosocialisme in Brussel. De zaal zal tot de nok gevuld zijn. Het minste wat je van de man kan zeggen is dat hij de Franse linkerzijde op zijn kop wist te zetten. Hij is een typisch voorbeeld van een socialist die niet samen met zijn partij naar rechts opschoof en die zich doorheen de jaren steeds meer begon te ergeren aan de sociaal-liberale koers van de sociaal-democratie, niet in het minst op het Europese toneel. Dat leidde dan uiteindelijk… Lees verder »

11

sep

2013

Wie louter door een inlandse bril naar de dingen kijkt, raakt soms blind voor een aantal boeiende evoluties. Zo bestaat er in ons land slechts een kleine kern van een ecosocialistische beweging, een groep van rood-zwart-groene overtuigden die slechts af en toe eens de aandacht van de bredere publieke opinie weten te trekken. Zo was er het afgelopen jaar het opmerkelijke en verheugende succes van het boek ‘De mythe van de groene economie’.  Tegelijkertijd was het even opmerkelijk dat nogal wat groene en linkse mensen maar ook organisaties de inhoud van het boek niet goed konden plaatsen. Was het een aanval… Lees verder »

29

aug

2013

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk dreigen met een militaire interventie in Syrië. Samen met bondgenoten als Saudi-Arabië, Jordanië en Qatar zouden ze een ‘gerichte militaire actie’ willen ondernemen, zonder een echte regimewissel te beogen. Een dergelijke militaire interventie zou enkel maar olie op het vuur gooien en mogelijk de hele regio meesleuren in een militaire escalatie waarvan we het einde niet kennen. Hoe de Syrische bevolking, die nu al bijna anderhalf jaar te lijden heeft onder het conflict, hiermee geholpen zou worden, is ons een raadsel.

9

jul

2013

Een van de meest prangende vragen sinds de val van Mohamed Morsi’s regime eerder deze week, is of we nu mogen spreken van een revolutie van onderaf, of, daarentegen, van een “staatsgreep” door het leger. Voor veel Egyptenaren is dit niet slechts een kwestie van semantiek, maar inzet van een breed gevoerd en levendig debat. Voor veel (westerse) media, daarentegen, lijkt het een uitgemaakte zaak. Het afzetten van Egypte’s “eerste democratisch verkozen president” is niets minder dan een militaire coup.

8

jul

2013

Johny Lenaerts Sedert het Prism-schandaal en de affaire van de Amerikaanse afluisterpraktijken van het wereldwijde web, is de verkoop van het meesterwerk van George Orwell, ‘1984’, in de Verenigde Staten omhooggeschoten. De profetische roman over Big Brother is zelfs gecatapulteerd tot de palmares van de honderd best verkochte boeken via Amazon. Voor ons een aanleiding om enkele motieven van George Orwell terug in herinnering te brengen. Want ‘1984’ is veel méér dan een analyse van het stalinisme. Het overtreft de oorspronkelijke intenties van de schrijver en kan gelezen worden als een aanklacht tegen de huidige controlemaatschappij, waarin onze kleinste bewegingen… Lees verder »

6

jul

2013

Door Esther Vivas Het tot de verbeelding sprekende Tahrirplein vormde eens te meer het kloppend hart van het sociale protest in Egypte. Op het plein weerklonk een unanieme roep voor het ontslag van president Mohamed Morsi. Maar de machtsgreep door het leger, na vier dagen van massale protesten in het hele land, doet een reeks vragen rijzen over de toekomst van de revolutie. Heel wat mensen vragen zich af waar het eigenlijk naartoe gaat met Egypte.

3

jul

2013

Ik nam op 7 en 8 juni met een driekoppige delegatie van de Actiecomités Europa/Comités Action Europe deel aan de bijeenkomst Alter Summit in Athene. Mijn bedoeling hier is niet het verloop van deze “alternatieve Europese top” te bespreken [i], maar in te gaan op de vraag of met Alter Summit inderdaad de basis gelegd werd voor een werkelijke verzetsbeweging tegen het politiek regime dat zich in Europa heeft genesteld.  Dit is immers de ambitie ervan. (Oorspronkelijk verschenen op de website van Ander Europa)

3

jul

2013

Klimaatorganisaties vragen het Europees Parlement om te kiezen voor een gefaseerde uitdoving van broeikasgassen Op 2 juli stemde het Europees Parlement over het zogenaamde voorstel voor backloading – het uitstel van de veiling van een grote hoeveelheid rechten om CO2 uit te stoten om zo de bodemkoers van die uitstootrechten op te krikken.  Een coalitie van 44 klimaat- en milieuorganisaties, onderwie ook onze bevriende VZW Climaxi, stelt vandaag in een gezamenlijke verklaring het hele Europese emissiehandelsysteem ETS in vraag, gezien het systeem het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese Unie eerder toedekt dan tegengaat. Ze roepen de Europese parlementsleden… Lees verder »

26

jun

2013

De PSOL (Partij voor Socialisme en Vrijheid) betoont haar volledige steun aan de mobilisaties die in heel Brazilië plaatsvinden tegen de prijsverhogingen van het openbaar vervoer en verwerpt met kracht het politiegeweld dat probeert het legitieme recht op organisatie en meningsuiting te fnuiken.De toegenomen intensiteit van protestacties -die de steden Porto Alegre, Natal, Maceió, Goiania, Río de Janeiro en São Paulo troffen- heeft de black-out door de grote media doorbroken. De protestactieszij zijn een centraal thema in de actualiteit geworden.

7

jun

2013