28

sep

2013

De Franse Parti de Gauche werkte 18 stellingen over ecosocialisme uit. Dat manifest wordt tot op vandaag volop bediscussieerd, ook tijdens de recente conferentie rond ecosocialisme in Brussel. We hernemen de stellingen graag op deze website:  “Dit Manifest van de Conferentie voor Ecosocialisme maakt de weg vrij voor een nieuw politiek project. Het sluit aan bij het international ecosocialistisch manifest gepubliceerd in 2002 en de Ecosocialistische Verklaring van Belem van 2009. Dit Manifest was het onderwerp van breed debat op de conferenties voor Ecosocialisme die werden georganiseerd door de Parti de Gauche op 1 december 2012. Sindsdien zijn er 133… Lees verder »

11

sep

2013

Wie louter door een inlandse bril naar de dingen kijkt, raakt soms blind voor een aantal boeiende evoluties. Zo bestaat er in ons land slechts een kleine kern van een ecosocialistische beweging, een groep van rood-zwart-groene overtuigden die slechts af en toe eens de aandacht van de bredere publieke opinie weten te trekken. Zo was er het afgelopen jaar het opmerkelijke en verheugende succes van het boek ‘De mythe van de groene economie’.  Tegelijkertijd was het even opmerkelijk dat nogal wat groene en linkse mensen maar ook organisaties de inhoud van het boek niet goed konden plaatsen. Was het een aanval… Lees verder »

18

aug

2013

Een zomers terras, een flesje frisdrank of kletterbier ter inspiratie en een lekkere maaltijd achteraf. Waar beter dan in Herzele kan je de koppen bij elkaar steken om even een stand van zaken op te maken en plannen te smeden voor het komende jaar? Op zaterdag 17 augustus waren we met een twintigtal leden van Socialisme 21, vanuit de verschillende provincies, op de afspraak. Een prima voorbereiding voor de Algemene vergadering van S21 op 5 oktober in Brussel.

14

aug

2013

Sinds jachtgezelschappen in het Paleolithicum voor het eerst diersoorten uitroeiden wordt Homo Sapiens geconfronteerd met de gevolgen van haar ingrijpen in de natuur. Maar pas sinds de jaren zeventig worden die gevolgen gezien als een grote ecologische crisis die het voortbestaan van de soort zelf in gevaar kan brengen. In die dagen werd de moderne milieubeweging geboren, een beweging die met Earth Day, Groene partijen en talloze NGO’s liet zien dat er een nieuw ecologisch besef was ontwaakt en dat de confrontatie met de bedreiging voor onze planeet zou worden aangegaan.

6

aug

2013

Op zaterdag 28 september vindt in de zaal Helder Camara (ACV) in Brussel een eerste ecosocialistische trefdag plaats op initiatief van ondermeer Rood, Het Luikse Vega en het Franse Front de Gauche. Onder de sprekers zowel mensen uit de politieke als de syndicale linkerzijde.  Met Matthias Lievens, Anneleen Kenis en David Dessers zijn er ook sprekers aanwezig die actief zijn binnen Socialisme 21, beweging voor ecosocialisme in Vlaanderen. We danken de organisatoren voor dit zeer zinvolle initiatief en roepen mee op om deel te nemen aan deze dag.

17

jun

2013

De geschiedenis van de linkerzijde zou moeiteloos geschreven kunnen worden als een aaneenschakeling van twisten, breuken en afsplitsingen. Kortom: verdeeldheid en versnippering. Utopisten versus wetenschappelijke socialisten, anarchisten versus marxisten, socialisten versus communisten, reformisten versus revolutionairen…  Omgekeerd zou deze geschiedenis ook kunnen geïnterpreteerd worden als een lange reeks pogingen om tot politieke en organisatorische eenheid te komen: om de rangen te sluiten en samen toe te slaan, zoals dat luidt in de in linkse kringen opvallend veel gebruikte militaire metafoor. Maar de zeer vroeg ontstane, meestal strategische meningsverschillen over hoe het kapitalisme door socialisme te vervangen, kenden geen hegeliaanse ‘overstijging’ en… Lees verder »

15

jun

2013

Op de website van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging schreef Karel D’Huyvetters een recensie van Herbetovering van de wereld. Romantische wortels van linkse denkers. Citaat: “Dit is een boeiende, verhelderende en zeer informatieve verzameling van essays, die op een evenwichtige, beredeneerde en duidelijke manier toelichting geven bij een problematiek die vooral de twintigste eeuw op een bijzonder gewelddadige manier heeft doordrongen, maar die ook vandaag nog tot de kern behoort van de vragen waarmee onze samenleving elke dag worstelt: Wat is de taak van de staat? Wat zijn de rechten en de plichten van het individu? Wat is de functie van de… Lees verder »

17

mei

2013

In een recent essay, onder de titel Les mystères de la gauche. De l’idéal des Lumières au triomphe du capitalisme absolu (De mysteries van links. Van het ideaal van de Verlichting tot de triomf van het absolute kapitalisme) noemt de Franse auteur Jean-Claude Michéa het boek Révolte et Mélancolie (1992) van Michael Löwy en Robert Sayre ‘een meesterwerk dat in twintig jaar tijd niet in het minst verouderd is’. Van Michael Löwy bracht Socialisme 21 in vertaling een 12-tal essays en een inleiding, onder de titel Herbetovering van de wereld. Romantische wortels van linkse denkers (2013). Michéa, die zich dus… Lees verder »

15

mei

2013

  lezing door cultuurfilosoof Lieven De Cauter n.a.v. de publicatie “Herbetovering van de wereld” Brussel, 17 mei, 20u , De Markten De lezing vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van  “Herbetovering van de wereld” . In de bundel onderzoekt Michael Löwy de romantische wortels van een aantal invloedrijke moderne denkers en toonaangevende auteurs. Hij (her)ontdekt op die manier hun subversieve en emancipatorische kracht. De bundel verenigt essays over Georg Lukács, Franz Kafka, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Charles Péguy, Martin Buber, Gustav Landauer, José Carlos Mariategui, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch, André Breton, Guy Debord… De Romantiek werd lange… Lees verder »

8

mei

2013

Haaks op de bi-lokaliteit staat de-lokaliteit. Het gaat om krachten die zo gedelokaliseerd zijn dat ze onzichtbaar werden, en tegelijk alomtegenwoordig zijn. Ze zijn er en je ziet ze niet. Onzichtbaar zoals het gif in de lucht, in de grond, in het water, geldstromen over de aarde. Permanent zoals het ruisen van het verkeer op de autostrade. Onzichtbaar zoals 95% van de materie in de kosmos… Allemaal ideeën die door je hoofd waaien terwijl je, zoals een paar eeuwen terug, een ontdekkingsreiziger of een kaperkapitein –wat is het verschil? – die door zijn verrekijker zeeën en kusten afspeurt, zo kijk… Lees verder »