13

jun

2013

Deze interessante recensie namen we over van de vrienden van vzw ’t Uilekot Toen Sarah me vroeg of ik een bespreking wilde maken van één van de boeken die ’t Uilekot interessant leken, had ik het even moeilijk. Boeken lezen doe ik wel graag, maar helaas niet vaak en boeken bespreken nog minder. Dat was geleden van – euh – mijn humaniora-tijd, en die is – lieve help – al 33 jaar voorbij! Toen ik de lijst te zien kreeg, steeg mijn belangstelling en bleek het zelfs een moeilijke keuze te zijn. Tot ik de (onder)titel (en de auteur) zag… Lees verder »

21

feb

2013

Op 21 februari kwamen meer dan 40.000 syndicalisten op straat in Brussel om te betogen voor waardige lonen, voor een waardig leven en voor een sociaal overleg die naam waardig. De arbeiders van Arcelor Mittal en Ford namen de kop van de betoging. De bijzonder grote opkomst overtrof de verwachtingen van de vakbondsleiding en viel gezien de ijskoude temperaturen des te meer op. Vooral minister van werk Monica De Coninck was kop van jut.

4

jan

2013

Alain Supiot: ‘De kwestie van de arbeid nieuw leven inblazen.’ Interview met Alain Supiot door Julie Clarini in Le Monde van 28 september 2012. Vertaling: Johny Lenaerts. Alain Supiot is hoogleraar aan het Collège de France, rechtsspecialist, en hij leidt in Nantes het Institut d’études avancées. Bij Fayard, in de nieuwe collectie waarvan hij de leiding heeft, ‘Poids et mesures du monde’, heeft hij het voorwoord geschreven van La Cité du travail (uit het Italiaans vertaald door Jérôme Nicolas, 448 p., 25 euro), een werk dat in 1997 in Italië verschenen is, een kritische analyse van de relatie van links… Lees verder »

23

dec

2012

Simone Weil over de bevrijding van de arbeid Door Bruno Trentin De centrale stelling van Bruno Trentin is de volgende: op het einde van de 19de eeuw heeft de socialistische beweging zich verzoend met de heersende economie, met de bedrijfsorganisatie, met de arbeidsverhoudingen. Ze beschouwde dit als ‘het rijk van de noodzaak’ dat als dusdanig onder het bestuur van een nieuwe leidinggevende klasse moest gesteld worden, indien deze in staat zou zijn de oude in de regering en in de staatsorganen te vervangen. Niet enkel de arbeidsverdeling, maar ook de hiërarchische arbeidsorganisatie en zelfs het fabrieksdespotisme werden als inherente eigenschappen… Lees verder »

23

nov

2012

door Ronald Janssen (*) verschenen op 15 november 2012 in Social Europe Journal Nederlandse vertaling: Ander Europa De aanval op de rechten, lonen en systemen van collectief overleg van de werknemers in Europa gaat verder. De recentste episode daarvan kan men vinden in het nieuwe rapport van het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (DG ECOFIN), Labour market developments in Europe, 2012 (1).  Dit rapport wijdt een specifiek hoofdstuk aan de hervormingen van de arbeidsmarkt die de lidstaten doorgevoerd hebben in het voorbije decennium. Deze analyse is gesteund op de zogenoemde LABREF-database. De Europese Commissie (EC) heeft deze database ontwikkeld sinds… Lees verder »

30

okt

2012

Door Gerard Snels Henry Ford (1863-1947) was de oprichter van de Ford Motor Company en voerde er het lopendebandsysteem in. Zijn naam is verbonden met ‘fordisme’: massaproductie van goedkope goederen gekoppeld aan hoge lonen voor de arbeiders. Ford had een globale visie, waarin consumptie de sleutel voor een gelukkig leven vormde. Hij was sterk gekant tegen de vakbonden: pas in 1941, als laatste autofabrikant van Detroit, zou hij de United Auto Workers Union erkennen.

27

okt

2012

Op zondag 11 november organiseren de vakbonden van Ford Genk een nationale manifestatie op de terreinen van de fabriek. Dat maakten de vakbonden donderdagavond bekend, in aanwezigheid van 300  arbeiders aan de poort van Ford. Het wordt een grote solidariteitsmars tegen de sluiting en voor jobs.  Nu reeds plannen heel wat vakbondscentrales en linkse bewegingen van overal te lande om bussen in te leggen.  De mars staat in het teken van de strijd tegen afdankingen. Sinds het einde van de zomer gaat er geen dag voorbij zonder dat er jobs verdwijnen.

30

mei

2012

Twee jaar lang hebben de Grieken gevochten tegen het door de trojka (Internationaal Monetair Fonds, Europese Commissie en Europese Centrale Bank) opgelegde bezuinigingsbeleid. Na zeventien algemene stakingen van een dag, massale demonstraties, pleinbezettingen door de aganaktismeni (‘verontwaardigden’) en bezettingen van bedrijven werden tijdens de verkiezingen van 6 mei de partijen die de memoranda van de trojka accepteerden door meer dan zestig procent van de kiezers afgewezen. Partijen links van het asociale liberalisme van de PASOK kregen 37 procent.

15

mrt

2012

Maandag 24 september 2007 pleegde de linkse theoreticus André Gorz samen met zijn ongeneeslijke zieke vrouw zelfmoord, liever dan zonder haar verder te leven. Het was de laatste keuze van iemand die zijn hele leven nadacht over hoe mensen in verbondenheid met hun omgeving in vrijheid kunnen leven. De markt voorbij, voor een hedendaagse politieke ecologie onttrekt deze ten onrechte in obscuriteit vervallen denker aan de vergetelheid.

5

mrt

2012

De niet-verkozen Griekse regering heeft ingestemd met het achtste drastisch besparingsplan. Sinds 2010 zakt Griekenland weg in het moeras van een steeds zwaardere overheidsschuld. Vandaag bedraagt die schuld 160% van het BBP, tegenover 130% twee jaar geleden. Dit is uitsluitend het gevolg van de stijgende rentevoeten die door de speculanten de hoogte werden ingejaagd. De Grieken worden voorgesteld als luiaards, fraudeurs, de parasieten van Europa. Men vergeet al te dikwijls dat noch de rijke rederijen, noch de orthodoxe kerk (grootgrondbezitter) belastingen betalen. Evenmin wordt in de pers melding gemaakt van het feit dat de rijkste 2% sinds twee jaar hun kapitaal… Lees verder »